Chào mừng bạn đến với website www.venuscinema.vn. Venus Cinema cung cấp các dịch vụ và chương trình dựa trên các điều khoản dưới đây, vui lòng đọc kỹ và đồng ý các điều khoản trước khi sử dụng dịch vụ.
Nếu không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng website.

1. Trách nhiệm người sử dụng

Khi truy cập vào trang web này, bạn đồng ý và chấp nhận nếu có rủi ro gặp phải. Venus và các bên đối tác khác không chịu trách nhiệm về những tổn thất dù là trực tiếp, ngẫu nhiên, để lại những hậu quả phát sinh chi phí và trách nhiệm pháp lý do việc truy cập trang web hoặc khi tải dữ liệu về máy; những tổn hại gặp phải do virus, hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại, phần cứng, phần mềm, lỗi chương trình, hoặc bất kì các lỗi nào khác.

2. Về nội dung

 
Tất cả những thông tin được cung cấp một các trung thực. Venus không đảm bảo hay khẳng định tính đúng đắn và tin cậy nào trong việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng trang web này. Mặc dù Venus luôn cố gắng hoàn thiện và cung cấp các thông tin nhanh  và văn minh nhất..
 
3. Bản quyền

Tất cả những nội dung được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan dưới các hình thức logo, hình ảnh, video đều thuộc bản quyền của Venus Cinema và các bên đối tác liên quan cung cấp nội dung cho Venus. Sự thay đổi, chỉnh sửa các hoặc tái sử dụng những nội dung trong trang web này vì bất kì mục đích nào khác được coi là vi phạm quyền lợi hợp pháp của Venus.
 
4. Sử dụng các thông tin

Chúng tôi đảm bảo mọi thông tin khách hàng cung cấp ( bao gồm: thông tin lý lịch, mật khẩu, email) trên website sẽ được bảo mật. Thông tin của bạn được sử dụng với mục đích thông báo, liên lạc, cung cấp chương trình khuyến mại, ưu đãi nhằm đảm bảo quyền lợi của thành viên Venus và giúp xây dựng và phát triển Venus Cinema.
 
5. Thay đổi nội dung

Venus có quyền thay đổi, bổ sung, thêm hoặc bớt nội dung trang web cũng như các điều khoản sử dụng vào bất cứ lúc nào.
 
6. Ngừng cấp quyền sử dụng
 
Các thành viên của Venus sẽ bị ngừng cấp quyền sử dụng nếu vi phạm những nội dung sau đây:
Venus và những bên liên quan đến xây dựng và quản lý web sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với những nội dung đó.