Lịch chiếu Venus Cinema Hải Dương

Lịch có thể thay đổi mà không báo trước (*)
T18
131 '
14:00
2D
15:20
2D
T18
100 '
13:30
2D (PhụĐề)
T16
103 '
13:45
2D (PhụĐề)
20:10
2D (PhụĐề)
T13
100 '
16:20
2D(50K)
17:50
2D(50K)
18:20
2D(50K)
22:00
2D(50K)